انتخاب مجله علمی مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند به عنوان نشریه برتر در هفته پژوهش استانی 1402
  همزمان با هفته پژوهش استانی 1402 در استان مرکزی، از مجله علمی مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند به عنوان مجله برتر در سطح استان تقدیر شد.

مطالعه بیشتر

دریافت گواهی ورود به فرآیند ارزیابی و رتبه‌بندی مجله علمی مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند
مجله علمی مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند در مرداد ماه 1402، موفق به دریافت گواهی ورود به فرآیند ارزیابی و رتبه‌بندی وزارت علوم شد.

مطالعه بیشتر

نمایه شدن فصلنامه علمی مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند در پایگاه دوآج
فصلنامه علمی مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند موفق به نمایه‌ شدن در پایگاه اطلاعاتی (Directory of Open Access Journals (DOAJ گردید.  DOAJ

مطالعه بیشتر

      فصلنامه مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند از حامیان دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع به آدرس http://iaamm.iust.ac.ir  می باشد: 
      فصلنامه مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند از حامیان دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع به آدرس http://iaamm.iust.ac.ir  می باشد

مطالعه بیشتر