نشریه علمی مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند با صاحب امتیازی دانشگاه اراک به زبان فارسی و به صورت فصلنامه از بهار 1400، با هدف ارتقاء،‌ توسعه کیفیت تحقیقات کاربردی اقدام به انتشار نتایج پژوهشهای نوین در حوزه رفتار مکانیکی مواد پیشرفته و هوشمند و استفاده از این مواد در کاربردهای مختلف مهندسی شروع به کار نموده است. این نشریه تنها مقالات پژوهشی و مروری را پذیرش و منتشر می کند.  

 

شناسنامه مجله

   عنوان

 مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند

    شاپا

 

   محورهای موضوعی

 استفاده از مواد هوشمند در اندازه گیری و ارزیابی غیر مخرب ، دبیر تخصصی این حوزه: دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی

 استفاده از مواد هوشمند در رباتیک، دبیر تخصصی این حوزه: دکتر معین طاهری

 استفاده از مواد هوشمند در سنسورها و محرکه ها ، دبیر تخصصی این حوزه: دکتر مهدی مدبری فر

 تحلیل رفتار ارتعاشاتی مواد هوشمند ، دبیر تخصصی این حوزه دکتر کوروش خورشیدی

 بررسی خواص و رفتار مواد هوشمند، دبیر تخصصی این حوزه: دکتر احمدرضا قاسمی

 استفاده از مواد هوشمند در ساخت و تولید ، دبیر تخصصی این حوزه: دکتر علی جباری

  زبان نشریه

 فارسی

  سال شروع

 1400

  دوره انتشار

 فصلنامه

  سردبیر

 دکتر شاهرخ حسینی هاشمی

   محل نشر

 ایران

  ناشر

 دانشگاه اراک

  وضعیت

 فعال

   داوری

 دو سو ناشناس

  سایت نشریه

 http://masm.araku.ac.ir/

  نوع دسترسی

  دسترسی آزاد

  نوع مجوز دسترسی

 CC- BY-NC

  نرم افزار تشخیص سرقت ادبی

 سامانه همانندجوی ایران داک

  نوع انتشار

 دسترسی آ‍زاد به صورت تمام متن

  منبع درآمد

 حمایت نهادی

  نوع انتشار

 دسترسی رایگان

 توضیحات

این نشریه به صورت دسترسی آزاد و به زبان فارسی با مراجع و چکیده 500 کلمه ای به زبان انگلیسی است و  در حوزه رفتار مکانیکی مواد پیشرفته و هوشمند فعالیت می کند.