از کلیه محققان درخواست می‌شود تا ضمن رعایت دقیق مفاد شیوه‌نامه نگارش‏، مقالات خود را در قالب یک نسخه فایل مایکروسافت  Word بدون مشخصات نویسندگان از طریق وبسایت نشریه علمی مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند به نشانی http//masm.araku.ac.ir ارسال نمایند. لازم به ذکر است که نشریه علمی مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند به زبان فارسی (به همراه چکیده مبسوط انگلیسی)، به صورت فصلنامه منتشر می گردد. که چکیده مبسوط انگلیسی پس از پذیرش نهایی مقاله به زبان فارسی توسط نویسندگان با رعایت شیوه نامه نگارش چکیده مبسوط تهیه و ارسال می گردد. مقالات ارسال‌شده نباید پیشتر در نشریات دیگر به چاپ رسیده باشند و یا همزمان برای داوری به نشریات دیگر ارسال شده باشند و همچنین مسئولیت صحت مطالب ذکر شده در مقالات نیز بر عهده نویسندگان آن‌ها خواهد بود.

داوری مقاله

کلیه مقالات توسط داورهای صاحب‌نام به صورت ناشناس ارزیابی می‌شوند و هر چه سرعت پاسخگویی نویسندگان به اصلاح‌های درخواستی داورها سریع‌تر باشد، زمان تعیین وضعیت مقالات نیز کوتاه‌تر خواهد بود. همچنین لازم است تا کلیه اصلاح‌های انجام‌شده در مقاله با رنگی قرمز برجسته‌سازی (Highlight) شود تا داورها به راحتی قادر به داوری مقاله اصلاح‌شده، در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشند. لازم به ذکر است که نوع داوری نشریه "Double Blind Peer Review" است و نظرات داوران در داوری مقالات کاملاً محرمانه تلقی شده و نویسندگان پرسش‌ها و درخواست‌های داوران را به صورت ناشناس با نام "داور 1" و "داور 2" و ...  ملاحظه خواهند نمود.

ساختار کلی مقاله

اندازه صفحات باید مطابق با قالب نمونه برابر با A4 در نظر گرفته شوند و فاصله از لبه‌های بالا، پایین، چپ و راست صفحات به ترتیب برابر با 5/2، 5/1، 5/2 و 5/2 سانتی‌متر انتخاب شود. متن مقاله باید به صورت تک‌ستونی تهیه شود.

متن اصلی مقاله

متن مقاله باید در یک نسخه فایل مایکروسافت Word بر اساس قالب پیشنهادی مجله در حداقل هشت صفحه و حداکثر بیست صفحه نوشته شود. در مقالات فارسی، از نماد / برای نمایش ممیز استفاده شود، استفاده از نمادهایی مانند نقطه، کاما و موارد دیگر مجاز نمی‌باشد. هر مقاله به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود که عبارتند از:

عنوان

عنوان مقاله باید حداکثر شامل 15 کلمه باشد و تمامی ویژگی‌های تحقیق انجام‌شده را نیز مشخص ‌کند. در عنوان مقاله باید از ذکر کلمات اختصاری اجتناب شود.

نام نویسندگان

نام نویسندگان باید در یک سطر و بعد از عنوان مقاله آورده شود. همچنین نویسندگان باید فرد عهده‌دار مکاتبات را با قرار دادن علامت ستاره (٭) در بالای اسم او در لیست نام نویسندگان مشخص کنند. لازم است نویسنده مسئول مکاتبات از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور باشد. درحالیکه مقالاتی که از سوی نهادهای صنعتی ارسال می‌گردند، انجام چنین شرطی لازم نیست.

مشخصات نویسندگان

مشخصات نویسندگان شامل مرتبه علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه، نام شهر، نام کشور، پست الکترونیک سازمانی است. این مشخصات باید برای هر نویسنده در یک سطر نوشته شده و با ذکر شماره به نویسنده مربوطه ارجاع داده شود.

چکیده فارسی

چکیده باید به صورت یک پاراگراف شامل 150 تا 250 کلمه، موضوع و نتایج پژوهش انجام‌گرفته را بطور صریح بیان کند، به بیان دیگر، باید اهمیت موضوع، لزوم انجام تحقیق و خلاصه‌ای از نحوه انجام آن و همچنین نتایج شاخص به‌دست‌آمده در چکیده طرح شود. در نگارش چکیده باید از بیان جزئیات، جدول، شکل، رابطه ریاضی و حتی‌الامکان ارجاع خودداری نمود.

کلمات کلیدی فارسی

تعداد کلمات کلیدی ارائه‌شده باید سه تا پنج کلمه یا عبارت باشد.

چکیده انگلیسی

در هنگام ارسال مقاله فارسی به نشریه علمی مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند، لازم است که چکیده انگلیسی که ترجمه چکیده فارسی است، بعد از چکیده فارسی مطابق قالب تهیه مقاله قرار گیرد. شایان ذکر است که پس از پذیرش علمی مقاله، از نویسندگان مقالات درخواست می‌شود که چکیده مبسوط انگلیسی مطابق قالب چکیده مبسوط انگلیسی نیز ارائه نمایند. لذا ارسال چکیده مبسوط انگلیسی در هنگام ارسال اولیه مقاله لازم نیست.

کلمات کلیدی انگلیسی

در این بخش، برگردان انگلیسی کلمات کلیدی فارسی باید نوشته شود.

مقدمه

در این بخش، ابتدا باید کلیات موضوع مورد بحث بیان شود و سپس خلاصه‌ای از تاریخچه موضوع و مطالعات انجام‌شده همراه با ویژگی‌های آنها (به نحوی که اهمیت انجام کار برای خواننده روشن شود)، توضیح داده شود. در ادامه، نوآوری و مشارکت پژوهش انجام‌شده در مرزهای دانش و فناوری برای رفع مشکلات و کاستی‌ها، گشودن گره‌ها و یا حرکت به سمت یافته‌های نوین، در یک یا دو پاراگراف توضیح داده شود.

ساختار بدنه اصلی مقاله

مطالب اصلی بیان‌شده در این بخش باید شامل تعریف طرح مسئله، مفاهیم مورد نیاز، روش‌های رابطه بندی یا الگوسازی نظری یا تجربی و راه حل‌های ارائه‌شده باشد. در صورت استفاده از شکل‌ها، جدول‌ها و رابطه‌های ریاضی به‌کاررفته در مقاله، باید در متن مقاله به آن‌ها ارجاع داده شود. شایان ذکر است که توضیحات تمامی متغیرها، مؤلفه‌ها و نمادهای جدید بکاررفته در رابطه‌ها (در صورتی که پیش از آن توضیح داده نشده باشند)، باید بدون فاصله و بعد از نوشتن رابطه بیان شوند. تمامی اعداد موجود در روابط باید انگلیسی باشند. سیستم واحد قابل قبول، سیستم بین‌المللی (متریک) است و در مواقع ضروری، می‌توان معادل آن در سیستم واحد دیگر در داخل پرانتز بکار برد.

نتایج و بحث

مهمترین بخش یک مقاله علمی پژوهشی، ارائه روان نتایج به‌دست‌آمده خواهد بود. بنابراین باید به روشنی نشان داده شود که الگوی توسعه‌یافته، نتایج درستی را به لحاظ کمی و کیفی ارائه داده است. همچنین در ادامه لازم است تا در ارتباط با رفتار تمامی نتایج در شکل‌ها و جدول‌های مختلف بطور کامل بحث شود تا خواننده نسبت به درستی کار انجام‌شده، اطمینان کافی حاصل نماید.

نتیجه‌گیری

در این بخش، باید نکات مهم بطور خلاصه مرور شوند، به نحوی که خواننده به نتایج اصلی کار براحتی آگاه شود. در این بخش می‌توان به کاربردهای تحقیق انجام‌شده اشاره کرد و نکات مبهم و قابل بررسی جدید را مطرح نمود و یا گسترش موضوع بحث را به زمینه‌های دیگر پیشنهاد داد.

تشکر و قدردانی (در صورت لزوم)

در این قسمت نویسندگان می‌توانند در صورت لزوم مراتب تشکر و قدردانی خود را از حامیان تحقیق که به صورت غیرمستقیم در پیشبرد آن نقش داشته‌اند، بیان کنند.

پیوست ها

در صورت لزوم یادداشت‏ها و پیوست‏ها قبل از منابع و مراجع با رعایت اصول تعریف شده در بخش ساختار بدنه اصلی مقاله قرار گیرد.

منابع و مراجع

مراجع می‌تواند شامل کتاب‌ها، مقالات مجلات علمی، اختراع‌های ثبت‌شده، مقالات کنفرانس‌ها، پایان‌نامه‌ها، گزارش‌های فنی، کارگاه‌های آموزشی، وب‌سایت‌های معتبر و دیگر منابع قابل استناد بوده و از ارجاع به گزارش‌های منتشرنشده، مقالات پذیرفته‌نشده و دیگر منابع غیرقابل استناد باید خودداری نمود. لیست مراجع باید به ترتیب استفاده در متن مقاله تهیه و در انتهای مقاله به صورت انگلیسی آورده شود. بنابراین، در صورت استفاده از مراجع فارسی، باید مشخّصات آن‌ها به انگلیسی برگردانده شود و عبارت (in Persian) در انتهای آن قرار گیرد.

 

برای دریافت فایل قالب پیشنهادی مجله اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فایل تعهدنامه اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فایل تعارض منافع اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فایل مشخصات نویسنده اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فایل راهنمای همانندجو اینجا کلیک کنید. 

برای دریافت فایل راهنمای اندنوت اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل مشارکت نویسندگان اینجا کلیک کنید.