آدرس : اراک - میدان بسیج - بلوار کربلا - پردیس دانشگاه اراک - ساختمان دکتر قریب - طبقه چهارم - معاونت پژوهش و فناوری - نشریه مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند 

کد پستی: 3848177584

ایمیل: masm@araku.ac.ir

شماره تماس: 08632622050- 09365512080

فکس: 08632622001


فقط چهار کاراکتر انتهایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image