نوع مقاله : مروری

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه اراک

چکیده

کریستال‌های فونونیک مواد پیشرفته ای هستند که از تکرار یک یا چند ماده(آخال) در یک ماده زمینه تشکیل می‌شوند. خصوصیت متمایز کننده این مواد، وجود شکاف نواری است. شکاف نواری کامل یک محدوده فرکانسی است که کریستال فونونیک از انتشار امواج الاستیک یا آکوستیک که فرکانس آن‌ها در آن محدوده قرار می‌گیرد در همه جهات جلوگیری می‌کند. به دلیل خصوصیت شکاف نواری، کریستال‌های فونونیک برای مدیریت انتشار امواج الاستیک مناسب هستند. در این پزوهش ساختار های کریستال فونونیک دو بعدی بررسی شده است. برای رسیدن به شکاف نواری مطلوب تا کنون کارهای زیادی روی ساختار کریستال فونونیک انجام شده است. در این مقاله تلاشهای فوق شامل دوران آخال های غیر دایره‌ای ، اضافه کردن یک آخال به سلول واحد اولیه، تغییر نوع شبکه و شکل آخال، کریستال فونونیک مرکب، کریستال فونونیک آشیانه‌ای ، کریستال فونونیک نامتجانس، کریستال فونونیک سلسله مراتبی و استفاده از مواد هوشمند در ساختار کریستال فونونیک مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A review of methods of achieving the optimal band gap in two-dimensional phononic crystal structures

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagheri nouri

Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak 38156-88349, Iran

چکیده [English]

Phononic crystals are advanced structures which are created by repetition of inclusions in an elastically different host material. The distinguishing feature of these materials is the existence of a band gap. complete band gap is a frequency range that the phononic crystal prevents the propagation of elastic or acoustic waves in all directions whose frequency is in that range. Due to the feature of band gap, phononic crystals are suitable for managing the propagation of elastic waves. In this research, two-dimensional phononic crystal structures have been investigated. In order to reach the optimal band gap, many works have been done on the phononic crystal structures. In this article, the above efforts have been investigated including rotation of non-circular inclusions, adding an inclusion to the primary unit cell, changing the type of lattice and the shape of the inclusion, hybrid phononic crystal, nested phononic crystal, heterostructure phononic crystal, hierarchical phononic crystal and the use of Smart materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phononic crystal
  • Band gap
  • Band structure
  • two dimensional structure