نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه اراک

4 گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دانشگاه تفرش

چکیده

منظور از فرایند تعلیق خنثی کردن نیروی جاذبه وارد به نمونه به کمک یک نیروی غیرتماسی و تعلیق نمونه در هوا بدون تماس با سطوح ثانویه می‌باشد. فواید حذف تماس یک ماده با سطوح خارجی باعث مورد توجه قرار گرفتن فرایند تعلیق شده‌است. با توجه به این موضوع که در میان روش‌های تعلیق، تعلیق فراصوت تنها روشی است که برای مواد با خواص فیزیکی و هندسه‌های متفاوت قابل اعمال است، تعلیق ماده در فاز مایع نیز به کمک این روش قابل انجام است. پتانسیل تعلیق فراصوت مایعات برای استفاده در مواردی مانند داروسازی، زیست‌شناسی، کنترل ساختار ماده و غیره باعث انجام تحقیقات متعددی در زمینه بهبود شرایط این فرایند شده‌است. در این مقاله سعی شده‌است در بخش اول مروری بر تئوری و روابط تحلیلی فرایند تعلیق فراصوت انجام شود و سپس در بخش دوم مطالعات انجام شده در زمینه بهبود شرایط فرایند تعلیق و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است . در نهایت نگاهی به آینده تحقیقات در این زمینه شده‌است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Systematic Review of the Theories and Applications of Acoustic Levitation of Liquids

نویسندگان [English]

  • Abbas Amoochi 1
  • Mohammadreza sheykholeslami Borghani 2
  • Rafat Mohammadi 3
  • Siamak Mazdak 4

1 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, 38156-88349, Iran

2 Department of mechanical engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran

3 Arak University

4 Tafresh University

چکیده [English]

The purpose of the levitation process is to neutralize the gravitational force on the sample with the help of a non-contact force and levitate the sample in the air without contacting the secondary surfaces. The benefits of eliminating the contact of a substance with external surfaces have led to the attention of the levitation process. Considering that among the levitation methods, ultrasonic levitation is the only method that can be applied to materials with different physical properties and geometries, levitation of the material in the liquid phase can also be done with the help of this method. The potential of ultrasonic levitation of liquids for use in cases such as pharmaceuticals, biology, controlling the structure of matter, etc., has led to several types of research in the field of improving the conditions of this process. In this article, an attempt has been made in the first part to review the theory and analytical relationships of the ultrasonic levitation process, and then in the second part, the studies conducted in the field of improving the conditions of the levitation process and the factors affecting it have been examined. Finally, the future of research in this field has been looked at.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultrasonic levitation"
  • levitation of liquids"
  • "
  • The force of ultrasound radiation"