نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 مکانیک دانشگاه اراک

چکیده

فراماده ها موادی هستند که خواص غیرمعمول از خود نشان میدهند. مواد آکزتیک به عنوان یک دسته از مواد فراماده، ساختارهایی دارای نسبت پوآسون منفی‌اند. این مواد در هنگام اعمال تنش کششی بر خلاف مواد معمول در راستای عمود بر نیروی وارده ضخیم‌تر و هنگام اعمال تنش فشاری نازک‌تر می‌شوند. رفتار آگزتیک یک خاصیت مستقل است که می‌تواند از سطح‌های میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک و حتی سطح‌های ملکولی و سلولی به دست آید. ساختارها و مواد بسیاری با این ویژگی شناخته شده‌اند. این ویژگی منحصر به فرد کاربردهای بالقوه‌ای در زمینه‌های نظامی، هوافضا، پزشکی و سنسورهای هوشمند و بسیاری از صنایع دیگر ایجاد کرده است. با این حال هنوز مشکلات بسیاری برای استفاده گسترده از این مواد وجود دارد. در این مقاله به بررسی جامعی از ساختارها، خصوصیات منحصر به فرد و کاربرد مواد آگزتیک پرداخته شده است. علاوه بر این، برخی از آخرین پیشرفت‌هایی که در مورد این مواد انجام شده است بیان می‌شود. مواد با نسبت پوآسون منفی پتانسیل بسیار زیادی برای استفاده در سازه‌های مختلف مانند سازه‌های سبک و یا کاربردهای بایومتریال دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A review on properties, types and applications of auxetic structures

نویسندگان [English]

  • mohammad javad khoshgoftar 1
  • ali barkhordari 2

1 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, 38156-88349, Iran

2 mechanical group of arak university

چکیده [English]

Metamaterials are materials that exhibit unusual properties. Auxetic materials, as a class of metamaterials, are structures with a negative Poisson ratio. These materials become thicker when applied under tensile stress, unlike conventional materials, in the perpendicular direction to the applied force, and become thinner when applied under compressive stress. Auxetic behavior is an independent property that can be obtained from microscopic or macroscopic levels and even molecular or cellular levels. Many structures and materials are known of this feature. This unique feature has created potential applications in the military, aerospace, medical and intelligent sensors, and many other industries. However, there are still many problems with the widespread use of these structures. This paper provides a comprehensive review of these structures that have unique properties and applications of auxetic materials. In addition, some of the latest developments in these materials are described. Materials with a negative Poisson ratio have great potential in various applications such as lightweight structures or biomaterial applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metamaterial
  • auxetic material
  • Poisson ratio
  • reentrant structure