نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، تهران، ایران،

2 گروه مهندسی پزشکی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تغییر شکل و خواص مکانیکی سلول‌ها، از مهم‌ترین عوارض سرطان به شمار می‌آیند و این تغییرات به‌عنوان یک بیماری جدی در نظر گرفته می‌شوند. در واقع می‌توان گفت که تغییر خواص مکانیکی سلول‌ها مهم‌ترین عارضه سرطان‌ است. در این پژوهش خواص مکانیکی سلول‌ HU02 به‌عنوان سلول طبیعی و A-375 و A-431به‌عنوان سلول های سرطانی مورد بررسی قرار گرفته اند. مشخصات مکانیکی سلول‌های نرمال و سرطانی، شامل مدول الاستیسیته و چسبندگی با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM) با مشخصات JPK Instruments-Nano Wizard 3 به‌دست آمده اند. برای تفسیر نتایج از نرم افزار تخصصی JPK SPM ویرایش 5.0.96 بهره برده شده است. آنالیز با میکروسکوپ نیروی اتمی برای هر دو مود نفوذی و بازگشتی صورت گرفته است. نتایج حاصله و بررسی‌ها نشان داد که سرطان می‌تواند مدول الاستیسیته سلول‌ها را در پوست به نصف کاهش دهد. سرطان پوست می تواند چسبندگی سلول ها را تا 38 برابر افزایش دهد. همچنین سلول‌های سرطانی علاوه‌بر چسبندگی بیشتر دارای ارتفاع بیشتری نسبت به سلول‌های نرمال نیز هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mechanical Specifications of the Skin Normal and Cancerous Cells Using Atomic Force Microscope

نویسندگان [English]

  • Ali Sadeghi 1
  • Adel Pour Esmaeil Fatideh 1
  • Amir Hossein Madani 2
  • Baran Aryanipour 1

1 Department of Mechanical Engineering, Damavand branch, Islamic Azad University, Damavand, Tehran, Iran

2 Department of Bio Medical Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Deformation of cells and changing in mechanical specifications is one of the most important of cancer as serious illness. In fact, variation of mechanical properties of the cells is one of the important effects of the cancer. Here, the mechanical specifications of normal and cancerous skin cells have been studied. HU02, A-375 and A-431 as the normal and cancerous skin cells respectively have been investigated. The mechanical specifications including elasticity modulus and adhesion have been obtained using nanoindentation using JPK Instruments-Nano Wizard 3 atomic force microscope (AFM). The JPK SPM Data Processing software (v.5.0.96) was used to obtain the mechanical specifications. The results show that cancer can decrease the elasticity modulus of the cells to half in skin and increases the adhesion up to 38 times rather than normal cells. The cancerous cells are more adhesive than normal cells. The height of the cancerous cell is greater than normal cell.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elastic modulus
  • Cancerous cell
  • Mechanical specifications
  • Skin cell
  • Atomic force microscope