نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، خوزستان

2 دانشجو

چکیده

یکی از جذاب ترین روش های ماشینکاری مدرن، ماشینکاری تخلیه الکتریکی است که در اواخر دهه 1960 معرفی شد. ماشینکاری تخلیه الکتریکی با سیم کاربردهای مختلفی دارد، از جمله ماشینکاری با دقت بالا در تمام مواد رسانا مانند فلزات، آلیاژهای فلزی، گرافیت و سرامیک و همچنین صنایع هوافضا، خودروسازی و سایر صنایع. به منظور افزایش سرعت و کاهش زبری سطح و عرض شکاف، پارامترهای برش بهینه نقش مهمی در انتخاب پارامترهای خروجی دارند. در این مطالعه، پارامترهای ورودی (دبی، مدت پالس، فرکانس پالس، سرعت سیم، کشش سیم و سرعت جریان دی الکتریک) با متغیرهای خروجی (نرخ برش، فیلتر سطح و عرض) مقایسه شد. نتایج بدست آمده از تحلیل حساسیت بیانگر این است که پارامترهای مدت زمان پالس، سرعت سیم و جریان تخلیه اثرگذارترین پارامترها بر نرخ براده برداری و پارامترهای مدت زمان پالس، نرخ دی الکتریک و جریان تخلیه اثرگذارترین پارامترها بر زبری سطح می‌باشند، همچنین مدت زمان پالس، سرعت سیم و جریان تخلیه اثرگذارترین پارامترها بر عرض شکاف می-باشند. مدت زمان پالس با 72 درصد، سرعت سیم با 14 درصد و جریان تخلیه با 10 درصد بیشترین تاثیر را بر نرخ براده برداری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the sensitivity of the parameters affecting the rate of removal, surface roughness and width in the wire electrical discharge machining

نویسندگان [English]

  • siavash fathollahi dehkordi 1
  • Fardin Shabani 2

1 Assistants professor, Mechanic Engineering Department, Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahwaz, Khuzestan, Iran

2 University student

چکیده [English]

One of the most attractive modern machining methods is electrical discharge machining, which was introduced in the late 1960s. Electric discharge machining with wires has a number of uses, including high accuracy machining of all conductive materials such as metals, metal alloys, graphite, and ceramics, as well as aerospace, automotive, and other industries. In order to increase the rate and reduce surface roughness and gap width, optimal cutting parameters play a crucial role in selecting output parameters. In this study, input parameters (discharge, pulse duration, pulse frequency, wire speed, wire tension, and dielectric current velocity) were compared to output variables (cutting rate, surface filter, and width). The sensitivity analysis shows that pulse duration parameters, wire speed, and discharge flow are most effective parameters for cutting rate, and pulse duration parameters, dielectric rate, and discharge flow are most effective parameters for surface roughness, as well as pulse duration, wire speed, and discharge current for gap width. Pulse duration with 72%, wire speed with 14%, and discharge current with 10% has the greatest impact on the chip removal rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wire Electrical Discharge Machining
  • Material Removal Rate
  • Roughness Surface
  • The width of the gap
  • Sensitivity analysis