نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر، ایران.

2 منهدسی مکانیک، مجتمع مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان. ایران

چکیده

در این مقاله سیستم رانش هیدرومغناطیسی با در نظر گرفتن کاربرد دریایی مورد توجه قرار می‌گیرد. چنانچه کانال جریان سیال رسانایی تحت اثر میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی عمود بر جریان سیال قرارگیرد، تحت اثر متقابل جریان الکتریکی و میدان مغناطیسی، نیرویی در جهت حرکت جریان سیال تولید شود که اساس عملکرد سیستم‌های رانش هیدرومغناطیسی محسوب می‌شود. سیستم‌های هیدرومغناطیسی دارای کاربردهای متنوعی هستند که از مهمترین کاربردهای آن می‌توان به سیستم انتقال فلزات مذاب، پمپ‌های کوچک هیدرومغناطیسی و سیستم رانش دریایی اشاره نمود. لذا در این تحقیق، مروری بر ادبیات موضوع سیستم رانش هیدرومغناطیسی با کاربرد دریایی انجام شده و 70 مرجع معتبر علمی در این زمینه مطالعه و ارایه می‌شود. انواع تقسیم بندی سیستم رانش هیدرومغناطیسی بر اساس موقعیت نصب، نوع میدان الکتریکی، نوع مجرای سیال و ... ارایه می‌شود. محدوده عملکردی سیستم رانش هیدرومغناطیسی برای انواع شناورهای سطحی و زیرسطحی ارایه می‌شود. این مقاله می‌تواند مبنایی برای تحقیقات آینده بر سیستمهای رانش هیدرومغناطیسی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hydromagnetic Propulsion System in Marine Applications: a Literature Review

نویسندگان [English]

  • milad nasiri 1
  • mostafa nazemizadeh 2

1 Master of Science, Faculty of Mechanics, Khaje NAsir University, Iran.

2 Faculty of mechanics, malek ashtar university, isfahan, iran

چکیده [English]

In this paper, the hydromagnetic propulsion system in marine application is taken into account. If the conduction fluid channel is exposed to a magnetic field and an electric field perpendicular to the fluid flow, under the interaction of electric current and magnetic field, a force is generated to flow the fluid, which is the basis of hydromagnetic propulsion systems. Hydromagnetic propulsion systems have a variety of applications which the most important ones are molten metal transfer system, small hydromagnetic pumps and marine propulsion system. Therefore, in this research, a literature review is performed and 70 valid scientific references in this field are studied and presented. Various classifications of the hydromagnetic thrust system are presented based on the installation location, type of electric field, type of fluid conducting channel, etc. The operating applications of hydromagnetic thrust systems are presented for all types of marine and submarine cargos. This paper can be a benchmark for future researches on hydromagnetic propulsion systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Propulsion System
  • Hydromantetic
  • Marine
  • Review
  • Literature