نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

تخمین عمر خستگی سازه‌های در حین کار، هنوز چالشی مهم در صنایع مختلف به شمار می‌آید. عمر خستگی یک قطعه شامل مجموع تعداد سیکل‌های لازم برای جوانه زنی ترک و تعداد سیکل‌های لازم برای رشد ترک می‌باشد. در بسیاری از صنایع مانند هوافضا یا صنایع پتروشیمی و پالایشی، با توجه به هزینه زیاد قطعات، نیاز است که قطعه حتی بعد ایجاد ترک نیز به کار خود ادامه دهد. لذا برای تخمین عمر می‌بایست فرایند رشد ترک خستگی مورد مطالعه قرار بگیرد. انجام تست‌های تجربی خستگی بسیار زمان‌بر و پرهزینه است، لذا امروزه استفاده از نرم‌افزارهای المان محدود برای شبیه‌سازی و مطالعه فرایند خستگی بسیار حایز اهمیت است. در این مقاله، به کمک شبیه‌سازی المان محدود در نرم‌افزار آباکوس و استفاده از معیار انتگرال J، به بررسی رشد ترک خستگی و تخمین عمر نمونه ای از جنس آلیاژ آلومینیوم سری 5000 پرداخته شده است. نتایج با داده‌های تجربی مقایسه شده و تطابق خوبی مشاهده گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of Fatigue Life in Al alloy Specimens Using FEA

نویسندگان [English]

  • Mohammad Noghabi 1
  • Iraj Sattarifar 2
  • Hossein Hosseini Toudeshky 3

1 Department of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

2 Department of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

3 Department of Aerospace Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Acceptable fatigue life assessment of components is desirable for various industries. The fatigue life of a specimen includes the total number of cycles required for crack initiation and the number of cycles required for crack growth. In many industries, such as aerospace or petrochemical and refining industries, due to the high cost of parts, it is necessary for the part to continue to work even after crack initiation. Therefore, to estimate the fatigue life, the fatigue crack propagation should be studied. Experimental fatigue tests are very time consuming and costly. So, it is very important to use finite element software to simulate and study the fatigue crack growth. In this research, with the help of finite element simulation in Abacus software and using the J integral criterion, the growth of fatigue cracks and the estimated life of a sample of 5000 series aluminum alloy was investigated. The results were compared with experimental data and a good agreement was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • J Integral
  • Al Alloy
  • Fatigue Crack Growth
  • Finite Element Analysis