نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هنرآموز/ آموزش و پرورش استان مرکزی

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

یکی از مسائل چالش برانگیز در فرایندهای شکل‌دهی، کنترل ریزساختار می‌باشد. این امر به صورت مستقیم با افزایش کیفیت محصول در ارتباط است. المان محدود (FEM) یکی از مناسب‌ترین روش‌ها برای تحلیل شکل‌دهی می‌باشد که می‌توان از آن برای پیش‌بینی ریزساختار استفاده کرد. مطالعات زیادی از طریق مدل‌های ریاضی و فیزیکی به این مسأله پرداخته‌اند و همچنین معادلات ساختاری متعددی به منظور مدل کردن متغیرهایی مثل رشد دانه، چگالی نابجایی و تبلور مجدد و غیره توسعه یافته‌اند. در این مقاله پس از انتخاب معادلات ساختاری مناسب و استخراج روابط مورد نیاز، زیربرنامه‌ای در زبان فرترن نوشته شده است. در گام بعدی یک فرآیند نورد در نرم افزار اجزاء محدود با شرایط تعریف شده مورد تحلیل و تغییرات پارامترهای ریزساختاری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در ادامه نتایج به دست آمده با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه شده و تشابه قابل ملاحظه ای به دست آمده‌اند. در پایان اثر تغییرات اصطکاک، کاهش ضخامت و سرعت غلتک نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Numerical study of a micro-alloyed steel microstructure during hot rolling process

نویسندگان [English]

  • Iman Jamshidi 1
  • Hossein Bisadi 2

1 Vocational Teacher/ The Ministry of Education

2 Mechanical Engineering faculty, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Microstructure control is one of the most challenging issues in forming processes. It affects the quality enhancement of the product directly. The Finite Element Method (FEM) is an appropriate approach in forming analysis which can be applied for predicting microstructure. Many studies have addressed this issue through mathematical and physical models. In addition, several constitutional equations have been developed to model parameters such as grain growth, dislocation density, and recrystallization, etc. In this article, after choosing the appropriate constitutional equations and extracting the required relationships, a subroutine in the Fortran language has been developed. In the next step a rolling process with defined conditions have been analyzed in the finite element software, and the microstructural parameters have been investigated. Then the results were compared with the laboratory data and a remarkable similarity was observed. Finally, the effect of changes in friction, thickness reduction and roller speed have also been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forming
  • Constitutional Equations
  • Microstructure Prediction