نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه اراک ، اراک ، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی باسیم یکی از جدیدترین، محبوب‌ترین و دقیق‌ترین فرآیند‌های ماشین‌کاری غیر سنتی می‌باشد که مطالعه بر روی آن در حال گسترش است. ازجمله مزایای این فرآیند می‌توان به مواردی نظیر ماشین‌کاری دقیق قطعات با سختی متفاوت یا شکل‌های پیچیده اشاره کرد. با توجه به کاربردهای رو به افزایش این نوع ماشین‌کاری و ازآنجاکه افزایش سرعت برشی و کاهش انحراف ابعادی در این فرآیند از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشند، انتخاب پارامتر‌های بهینه‌ی برش، نقش مهمی برای به دست آوردن سرعت برشی بالا و انحراف ابعادی کم دارد. انتخاب نادرست پارامتر‌ها، منجر به محدودیت در پارامتر‌های خروجی و درنهایت کاهش بهره‌وری می‌شود؛ لذا در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل حساسیت آماری سوبل، که نسبت به سایر روش‌ها دارای مزیت دقت بالا و استخراج مقدار کمّی تأثیر پارامترهاست، به بررسی تأثیر پارامترهای ورودی مختلف، شامل زمان روشنی پالس، زمان خاموشی پالس، ولتاژ گپ سروو، جریان اوج و کشش سیم بر روی دو پارامتر خروجی سرعت برشی و انحراف ابعادی پرداخته‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل حساسیت بیان‌گر این است که پارامتر‌های زمان خاموشی و روشنی پالس به ترتیب با 39% و 37%، اثرگذارترین پارامترها بر سرعت برشی و پارامتر‌های ولتاژ گپ سروو و زمان روشنی پالس به ترتیب با 59% و 31%، اثرگذارترین پارامترها بر انحراف ابعادی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sensitivity analysis of parameters affecting cutting speed and dimensional deviation of wire electrical discharge machining

نویسندگان [English]

  • Hamed Faraji 1
  • Moein Taheri 2

1 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran

2 Department of mechanical engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran

چکیده [English]

Wire electric discharge machining is one of the newest, most popular and most accurate non-traditional machining processes, which is being studied. The advantages of this process include precision machining of parts with different hardness or complex shapes. Due to the increasing applications of this type of machining and since increasing the cutting speed and reducing the dimensional deviation in this process are very important, the selection of optimal cutting parameters has an important role to achieve high cutting speed and low dimensional deviation. Improper selection of parameters leads to limitations in output parameters and ultimately reduces productivity; Therefore, in this study, using Sobol statistical sensitivity analysis method, which has the advantage of high accuracy over other methods and extracting a small amount of parameter effect, to investigate the effect of various input parameters, including pulse-on time, pulse-off time, servo gap voltage, peak current and wire tension on the two output parameters of cutting speed and dimensional deviation are discussed. The results obtained from the sensitivity analysis of the expression are that the parameters of the pulse off time and pulse on time are the most effective parameters on the cutting speed with 39% and 37%, respectively, and the servo gap voltage parameters and the pulse on time are the most effective parameters on the dimensional deviation with 59% and 31%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensitivity Analysis
  • Wire electric discharge machining
  • Cutting Speed
  • Dimensional deviation