نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

در صنعت پالایشگاه و پتروشیمی‌ها به دلیل وجود تجهیزات تمام فلزی و محیط اسیدی خوردگیتنشی زیاد است با توجه به افزایش کاربرد فولادهای زنگ نزن در این صنایع در این پژوهش به بررسی اثر ضربات امواج اولتراسونیک بر رفتار خوردگی فولاد زنگ نزن 316 (S.S 316) می‌پردازیم. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر روش تنش‌زدایی اولتراسونیک برافزایش مقاومت قطعات در محیط‌های خورنده است. لازم به ذکر است که، تنش پسمان در نمونه‌ها در اثر جوش‌کاری ایجادشده است. در این پژوهش ابتدا نمونه مدنظر با استفاده از ارتعاش اولتراسونیک تحت فرکانس 20 KHz تنش‌زدایی شده است، سپس نتایج به‌دست‌آمده با نتایج نمونه‌های بدون عملیات تنش‌زدایی و همچنین عملیات تنش‌زدایی حرارتی مقایسه شده است. شایان ذکر است که تنش پسماند با استفاده از روش ایکس آر دی اندازه‌گیری شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که، درروش اولتراسونیک و عملیات حرارتی مقدار تنش پسماند به ترتیب % 7/58 و % 3/54 کاهش‌یافته است. همچنین مشاهده‌شده است که، استفاده از روش امواج اولتراسونیک سبب افزایش طول عمر نمونه در محیط خورنده شده است..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of ultrasonic shock on corrosion behavior of stainless steel 316

نویسندگان [English]

  • Alireza NezamAbadi 1
  • Nader Bolhassani 2

1 Islamic Azad University, Arak Branch

2 Islamic Azad University, Arak Branch

چکیده [English]

Refineries and petrochemical industries, due to the presence of all-metal equipment and acidic environment, have high corrosion. This study investigated the effect of ultrasonic shock on the corrosion behavior of 316 stainless steels in order to the increasing use of stainless steels in this industries. The aim of this study was to investigate the effect of ultrasonic stress relief method on increasing the strength of parts in corrosive environments. It should be noted that the residual stress in the samples is created by welding. In this study, first the considered sample is De-tensioning using ultrasonic vibration at a frequency of 20 kHz, then the obtained results are compared with the results of samples without De-tensioning operation and also thermal De-tensioning operation. XRD method used to measure the residual stress. The obtained results show that in ultrasonic method and heat treatment, the amount of residual stress is reduced by 58.7% and 54.3%, respectively. It has also been observed that the use of ultrasonic waves has increased the life of the sample in a corrosive environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrosion
  • Ultrasonic waves
  • Residual stress
  • De- tensioning