بررسی تجربی خواص مکانیکی تورمالین اصلاح شده برروی نانوکامپوزیت اپوکسی/سیلیکا

حمید مظفری؛ هادی یگانه فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.61186/masm.2024.2026447.1108

چکیده
  این مقاله به بررسی خواص مکانیکی تورمالین اصلاح شده بر روی نانوکامپوزیت اپوکسی/ سیلیکا می‌پردازد. هدف اصلی این تحقیق بهبود خواص مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی/ سیلیکا با استفاده از تورمالین به عنوان فاز تقویت‌کننده است. در ابتدا ریخت شناسی و ریزساختار خواص تورمالین بدست آمده و نانوذرات سیلیکا تولید شده با استفاده از تصاویر میکروسکوپ ...  بیشتر