مشخصه‌یابی عیوب بین ساختاری در فرآیند رشته‌پیچی استوانه‌های کامپوزیتی تحت فشار محوری با استفاده از روش همبستگی ارتعاشی

سید میلاد رحیمدادی؛ محسن حیدری بنی؛ جعفر اسکندری جم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

چکیده
  پوسته‌های کامپوزیتی به دلیل وزن کم و استحکام زیاد در صنایع متنوعی به‌صورت گسترده استفاده می‌شوند که برای طراحی این سازه‌ها تحلیل‌های مهندسی مختلفی صورت می‌گیرد و یکی از مهم‌ترین مطالعات، بررسی کمانش پوسته‌ها در بار محوری است. هدف این پژوهش بررسی روش همبستگی ارتعاشی بر روی استوانه‌ کامپوزیتی دارای عیب تورق می‌باشد. عیب تورق ...  بیشتر