نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، مهندسی مکانیک، دانشکدۀ مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده

هیدروفرمینگ لوله به‌طور گسترده، در تولید قطعات ساختاری اتومبیل استفاده می‌شود. یکی از خصوصیات قطعات تولید‌شده با این فرایند، نسبت استحکام به وزن بالا می‌باشد. هیدروفرمینگ لولۀ فشار پایین، یکی از روش‌های پیشنهاد‌شده برای حل مشکلات هیدروفرمینگ لوله از قبیل نیاز به فشار بالای سیال و مشکلات آب‌بندی می‌باشد. روش انجام هیدروفرمینگ فشار پایین لوله، شبیه فشردن جسم جامد است و در آن برخلاف هیدروفرمینگ فشار بالا، قالب بالایی در طول فرایند ثابت نبوده و هم‌زمان با اعمال فشار داخلی به لوله، حرکت کرده و لوله را تحت فشار قرار می‌دهد. در این مقاله، فرایند هیدروفرمینگ فشار پایین لوله‌های آلومینیومی AA6063 انجام شده و مقطع گرد لوله به‌وسیلۀ فرایند هیدروفرمینگ به مقطع مستطیلی تغییر شکل داده است. همچنین توزیع ضخامت و مقادیر شعاع گوشۀ شکل داده شده، تحت سه مسیر بارگذاری متفاوت بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش فشار داخلی می‌توان به شعاع گوشه کمتری دست پیدا کرد اما نازک‌شدگی افزایش پیدا می‌کند. همچنین بیشترین تختی سطح بالایی قطعه، زمانی حاصل می‌شود که جابجایی قالب بالایی بعد از رسیدن فشار داخلی به مقدار ماکزیمم خود انجام شود.

کلیدواژه‌ها